RODO

KLUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:


 

ADMINISTRTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Contra Agnieszka Bylska, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Poznańskiej 168, działająca na podstawie wpisu do CEIDG NIP: 8921398941, REGON: 340478758.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali:

- w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe; na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO)

- w celu zawarcia/ wykonania umowy/ świadczenia usług na podstawie zainteresowania Pana/i naszymi usługami/ ofertą lub na podstawie zawartej przez Pana/ią umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO)

- w celu doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi, archiwalnych, dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji pacjentów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO)

Podanie przez Pana/ią danych jest:

- dobrowolne ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem

W przypadku niepodania przez Pana/ią danych może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH

Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:

- podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych: biuro rachunkowe, systemy informatyczne (hosting poczty, hosting www, stworzenia listy użytkowników sklepu internetowego)

- innym odbiorcom takim jak firmy kurierskie

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/i ostatni raz nawiązał z nami kontakt, do końca okresu przedawnienia roszczeń z umowy, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celu marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody.

PANA/I PRAWA

Ma Pan/i prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. Poprawienia swoich danych

  3. Usunięcia danych

  4. Ograniczenia przetwarzania danych

Ma Pan/i prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie

- nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania

  1. Sprzeciwu wobec przetwarzania

Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Przenoszenia danych

  2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

Szczegółowe informacje jak złożyć żądanie znajdują się na stronie internetowej www.firmacontra.pl

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).