Złączki Alfa Rapid


Złączki typu Alfa Rapid stosowane są do łączenia rowkowanych rur stalowych i innych jak żeliwne, miedziane, aluminiowe.

Wykorzystywane są w budowie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, przepompowniach, oczyszczalniach ścieków, zbiornikach wodnych oraz w instalacjach  przemysłowych.