Kratka trawnikowa

Kratki trawnikowe umożliwiają skuteczne utwardzenie i stabilizację podłoża. Stanowią alternatywę dla betonowych płyt chodnikowych czy kostki brukowej. Tworzą powierzchnię biologicznie czynną, dając możliwość do wysiewu i wzrostu traw. Zwarta konstrukcja zapewnia wytrzymałość na wysokie obciążenia oraz odporność na odkształcenia pod dużym naciskiem (nawet do 310t/m2). Odporność na obciążenia gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien być określony w projekcie budowlanym. Prawidłowe wyrównanie i utwardzenie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność, iż na drodze nie będą tworzyły się zagłębienia.                   

Zastosowanie:

 • parkingi dla ciężkiego ruchu
 • parkingi trawiaste/żwirowe
 • drogi pożarowe
 • place manewrowe
 • ścieżki piesze i rowerowe
 • campingi
 • wjazdy na posesje lub do garażu
 • ścieżki w ogrodzie

Korzyści:

 • zwarta konstrukcja zapewnia wytrzymałość na wysokie obciążenia
 • odporność na odkształcenia pod dużym naciskiem
 • skuteczne utwardzenie i stabilizacja podłoża
 • alternatywa dla betonowych płyt chodnikowych czy kostki brukowej