Geokrata

Podstawową funkcją geokraty jest wzmacnianie słabych podłoży gruntowych, zbrojenie skarp i zboczy, wzmocnienie nawierzchni i zapobieganie erozji gruntu. Stosowanie geosiatki komórkowej pozwala na uzyskanie założonych funkcji przy zachowaniu środowiska naturalnego w stanie niezmienionym, dostosowując je do potrzeb człowieka i nie naruszając jego równowagi.

Zastosowanie:
 • podbudowa pod parkingi zielone i place manewrowe z kostki brukowej,
 • podbudowa ścieżek rowerowych,
 • wzmocnienie dróg o nawierzchni gruntowej dla kategorii ruchu KR1,
 • wzmocnienie dróg tymczasowych dla kategorii ruchu KR1 i KR2.
 • podbudowa boisk sportowych z trawy syntetycznej
 • wzmocnienie gruntów słabo nośnych w podłożu pod drogami i rurociągami.
 • powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp zbiorników, cieków wodnych, przyczółków mostowych, rowów itp.
Korzyści:
 • elastyczny materiał dostosowujący się do ukształtowania terenu
 • łatwa w montażu
 • można ją przyciąć do odpowiedniego rozmiaru
 • ściany komórek przepuszczają wodę