Imię i nazwisko /nazwa firmy
Adres
NIP
Telefon
E-mail
Data nabycia towaru
NR paragonu / faktury
Opis towaru (nazwa/ numer fabryczny)
Cena zakupu brutto
Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)
Data stwierdzenie wady / uszkodzenia towaru
Żądanie sposobu usunięcia wady towaru:
doprowadzenie do stanu zgdoności z umową poprzez NAPRAWĘ lub WYMIANĘ
- w przypadku niemożliwości usniecia wady (art81 ust1) żądanie OBNIŻENIA CENY
lub ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)
Dodaj załącznik (opcjonalnie)
zapoznałem się z regulaminem pobierz regulamin PDF
pobierz regulamin WORD
pobierz formularz w PDF