Tereny miejskie

Systemy nawadniania sprzedawane przez FHU CONTRA można instalować w miejscach publicznych (parki, skwery, pasy zieleni), gdyż dziękiwytrzymałości poszczególnych elementów instalacji nawadniającej oraz możliwości zamaskowania ich stanowią idealne zabezpieczenie przed wandalami czy przypadkowym uszkodzeniem.

System nawadniający wyposażony w odpowiednie zraszacze, sterownik oraz czujnik deszczu codziennie będzie dbał o zieleń w mieście, gdyż zgodnie z zaprogramowanym planem nawadniania podleje parki i skwery oraz nawet najbardziej uciążliwe w utrzymaniu pasy zieleni, a w czasie deszczu po prostu wstrzyma proces nawadniania. Nowoczesny sterownik i odpowiednio dobrane elementy systemu nawadniania oszczędzą energię i wodę, a jednocześnie zapewnią optymalną dawkę wody dla roślin.