Powierzchnia m2
Zakres opracowania:
źródło wody:
podaj parametry w m3/h
Aby sprawdzić domowym sposobem wydajność źródła wody należy odkręcić kran i napełnić wiadro o znanej pojemności np. 10 l i mierzymy czas napełnienia w sekundach. Korzystając ze wzoru proszę wpisać wynik w m3/h: objętość(l)*3,6/czas(s)
Preferowany producent:
Termin realizacji
Dodaj załącznik (pdf, bmp, jpg). Mapa geodezyjna, odręczny szkic w skali, proszę zaznaczyć elementy małej architektury, ujęcie wody.
Dodatkowe informacje
Imię i nazwisko
e-mail
Telefon