Dozowniki Dosatron

Dozowniki Dosatron umożliwiają precyzyjne sterowanie procesem nawożenia roślin w zależności od ich zapotrzebowania na składniki odżywcze oraz fazy wegetacji roślin. Ponadto przydatne są do dezynfekcji oraz konserwacji instalacji, a także do dozowania wszelkich substancji płynnych i rozpuszczalnych w wodzie.

Wybór dozownika, w ramach danego rodzaju instalacji, zależy od natężenia przepływu i ciśnienia wody, stopnia natężenia substancji oraz struktury instalacji.

Dozownik montuje się bezpośrednio w instalacji nawadniającej. Jego siłą napędową jest samo ciśnienie wody (dozownik nie potrzebuje zasilania elektrycznego), pod wpływem którego dozownik zasysa precyzyjnie odmierzoną ilość pożywki ze zbiornika. Pożywka po zmieszaniu z wodą (jako jednolita mieszanina) zostaje podana roślinom dzięki systemowi nawadniania. Dozownik nie wymaga dodatkowego regulowania, preparat – niezależnie od zmian ciśnienia i natężenia przepływu – jest zawsze wtryskiwany w ilości proporcjonalnej do ilości wody przepływającej przez dozownik.

dozownik dosatron
SERIA D25

MODELE:
D25RE 1500, regulacja zewnętrzna: 0,07 - 0,2 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,007 - 5 l/h
D25RE 09, regulacja zewnętrzna: 0,1 - 0,9 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,01 - 22,5 l/h
D25RE 2, regulacja zewnętrzna: 0,2 - 2 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,02 - 50 l/h
D25RE 5, regulacja zewnętrzna: 1 - 5 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,1 - 125 l/h
D25RE 10, regulacja zewnętrzna: 3 - 10 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,3 - 200 l/h

dozownik dosatron
SERIA D3

MODELE:
D3RE 3000, regulacja zewnętrzna: 0,03 - 0,3 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,003 - 9 l/h
D3RE 2, regulacja zewnętrzna: 0,2 - 2 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,02 - 60 l/h
D3RE 5, regulacja zewnętrzna: 0,5 - 5 %, ciśnienie: 0,3 - 6 bar, wartość dozowania: 0,05 - 150 l/h
D3RE 10, regulacja zewnętrzna: 1 - 10 %, ciśnienie: 0,5 - 4 bar, wartość dozowania: 0,1 - 300 l/h
D25RE 25IE, regulacja zewnętrzna: 5 - 25 %, ciśnienie: 0,5 - 4 bar, wartość dozowania: 0,5 - 500 l/h

dozownik dosatron
SERIA D45

MODELE:
D45RE 3000, regulacja zewnętrzna: 0,03 - 0,1 %, ciśnienie: 0,5 - 5 bar, wartość dozowania: 0,03 - 4,5 l/h
D45RE 15, regulacja zewnętrzna: 0,2 - 1,5 %, ciśnienie: 0,5 - 5 bar, wartość dozowania: 0,2 - 67,5 l/h
D45RE 3, regulacja zewnętrzna: 0,5 - 3 %, ciśnienie: 0,5 - 5 bar, wartość dozowania: 0,5 - 135 l/h
D45RE 8, regulacja zewnętrzna: 3 - 8 %, ciśnienie: 0,5 - 5 bar, wartość dozowania: 3 - 360 l/h

dozownik dosatron
SERIA D8

MODELE:
D8R2, regulacja zewnętrzna: 0,2 - 2 %, ciśnienie: 0,15 - 8 bar, wartość dozowania: 1 - 160 l/h
D8R5, regulacja zewnętrzna: 1 - 5 %, ciśnienie: 0,15 - 8 bar, wartość dozowania: 5 - 400 l/h

dozownik dosatron
SERIA D20

MODELE:
D20S, regulacja zewnętrzna: 0,2 - 2 %, ciśnienie: 0,12 - 10 bar, wartość dozowania: 2 - 400 l/h


Zalety dozowników DOSATRON
- podłączony do sieci wodociągowej
- dozowanie nie wymaga zasilania elektrycznego
- ciśnienie wody jako siła napędzająca
- wyeliminowanie błędów związanych z podawaniem określonej dawki preparatu
- oszczędność zużycia podawanej substancji
- możliwość regulacji zakresu dozowania
- regulacja wartości poprzez obrót pierścieniem nastawczym
- ilość preparatu proporcjonalna do ilości wody wpływającej do urządzenia

1% = 1:100 = 1 jednostka objętości preparatu na 100 jednostek objętości wody